Införselkvoterna för alkohol

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 30 augusti 2022

Interpellation: Införselkvoterna för alkohol

Interpellation 2006/07:580 av Holm, Ulf (mp)

den 28 maj

Interpellation

2006/07:580 Införselkvoterna för alkohol

av Ulf Holm (mp)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Kristi himmelsfärdshelgen har just avslutats och med den ännu en storhelg där alkoholen flödat, inte minst bland många unga. En av orsakerna till det ökade supandet är med stor sannolikhet att införselkvoterna för alkohol i princip har avskaffats sedan några år tillbaka. Sverige fick vika sig för EU-makten och måste nu tillåta införsel av privat alkohol i stora mängder. För öl får man ta in 110 liter för privat bruk, vilket för många människor givetvis är mångdubbelt vad man dricker på ett helt år.

De som drabbas mest av dessa osunda regler är givetvis ungdomarna. Mängden svartsprit har ökat markant och det är i dag inga större problem för ungdomar att få tag på sprit och öl. Men måste det vara så? Nej, jag anser absolut inte det.

Med tanke på att EU numera har antagit riktlinjer för folkhälsoarbetet och alkohol inte längre ses som vilken vara som helst inom EU bör förutsättningarna för en förändring gällande införselkvoterna vara bättre än på mycket länge.

Tullverket kom nyligen med en ny rapport gällande en kartläggning de gjort av personer som de misstänker professionellt ägnar sig åt regelbunden införsel av sprit och öl till Sverige. En stor del av dessa drycker kommer senare i händerna på minderåriga och därför är det oerhört viktigt att vi får en förändrad lagstiftning inom detta område. Och då gäller det inte bara införselkvoterna utan också tullens möjlighet att göra ingripanden mot personer. Tullen har sedan EU-inträdet 1995 fått begränsade resurser och möjligheter att göra ingripanden vilket gör att detta är en angelägen fråga för statsrådet att ta tag i.

Partierna i alliansregeringen har olika uppfattningar kring alkohol och införselkvoterna, och detta ökar givetvis förutsättningarna för en diskussion kring den svenska ståndpunkten i linje med en begränsning av införselkvoterna. Jag hoppas att statsrådet delar denna uppfattning.

Jag vill mot bakgrund av detta fråga:

1. Vilka initiativ kommer statsrådet att ta i EU för att Sverige ska kunna sänka införselkvoterna av alkohol?

2. Vilka initiativ kommer statsrådet att ta för att möjliggöra för Tullverket att i högre utsträckning kunna göra ingripanden när det misstänks att personer smugglar alkohol, narkotika etcetera?