Initiativ för ökad jämlikhet och hållbart resursutnyttjande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 6 maj 2022

Interpellation: Initiativ för ökad jämlikhet och hållbart resursutnyttjande

Interpellation 2020/21:258 av Tony Haddou (V)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:258 Initiativ för ökad jämlikhet och hållbart resursutnyttjande

av Tony Haddou (V)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

I december publicerade Oxfam och Stockholm Environment Institute rapporten Svensk klimatojämlikhet, där man granskat svenskarnas utsläpp i relation till inkomster. Rapporten visar på en ojämlikhet i konsumtionsutsläpp mellan inkomstgrupper. Slutsatsen är tydlig:  ju mer pengar, desto större utsläpp. Låg- och medelinkomsttagare har i stort bidragit till minskade utsläpp, men de 10 rikaste procenten har knappt bidragit alls till utsläppsminskningen.

Ska vi uppfylla Parisavtalet måste den rikaste tiondelen minska sina utsläpp med 87 procent de kommande tio åren. Därför måste också framför allt de rikaste svenskarnas utsläpp minska radikalt till 2030. Den gröna omställningen måste vara rättvis, det slår Parisavtalet fast, och det kan knappast vara rättvist att en liten klick drar ifrån och fortsätter att leva långt utanför vad som är hållbart.

Regeringen måste hantera klimatkrisen utifrån ett rättviseperspektiv. Det handlar om att öka jämlikheten och främja ett hållbart resursutnyttjande med en låg klimatpåverkan. Hela samhället behöver ställas om för att hantera klimatkrisen. Klimatförändringen innebär en grundläggande samhällskris som vi bara kan lösa tillsammans. En politik för klimaträttvisa stärker välfärden för flertalet och minskar utsläppsutrymmet för de rikaste. När en större andel av ekonomin går till gemensamma investeringar i stället för till att betala de rikas lyxkonsumtion minskar utsläppen och stödet för omställningen ökar.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

  1. Avser ministern att ta nya initiativ, och i så fall vilka, för att i större utsträckning få till en ekonomisk omfördelning och minska utsläppen?
  2. Kommer ministern att ta hänsyn till att utsläppen från konsumtionen är ojämnt fördelade och finna rättvisa lösningar för att minska de rikas stora utsläpp?