Inlandsbanan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 mars 2020

Interpellation: Inlandsbanan

Interpellation 2019/20:358 av Per Åsling (C)

Interpellation 2019/20:358 Inlandsbanan

av Per Åsling (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverkets styrelse har vid styrelsesammanträde den 18 februari 2020 beslutat att avveckla tvärbanan Arvidsjaur–Jörn och att upplåta bandelen till en testjärnväg i privat regi. Trafikverkets generaldirektör har tidigare, mot bakgrund av Trafikverkets utredning om Inlandsbanans framtida funktion, uttalat att den visar att ”det inte finns skäl som talar för en öppen driftsform av anläggningen” (TRV 2019/134624).

Det ger anledning att ifrågasätta den utredning som ligger till grund för beslutet. En rad faktorer indikerar att utredningen inte har upprättats med ett sakligt, öppet och neutralt förhållningssätt och att Trafikverkets styrelse har tagit ställning mot Inlandsbanan till fördel för en kortsiktig verksamhet i privat regi.

Jag gör bland annat följande observationer avseende Trafikverkets utredningsprocess:

  •  Att en upprustning av Inlandsbanan, i egna utredningar som har genomförts enligt Trafikverkets modell, har påvisats vara samhällsekonomiskt lönsam och systemviktig för hållbar, social och ekonomisk utveckling. 
  •  Att Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i december 2019 meddelade att det råder akut kapacitetsbrist på Sveriges järnvägsnät. (En upprustad Inlandsbana skulle kunna tillföra 25 procents kapacitet till stambanan.) 
  •  Att utredningen endast bedömt tvärbanans nuvarande status och inte tagit i beaktande dess värde när Inlandsbanan upprustats. 
  •  Att Trafikverket inte tagit i beaktande att nedläggningen av tvärbanan innebär att den samhällsekonomiskt lönsamma förstärkningen av järnvägskapacitet i närtid inte kan komma till stånd. 
  •  Att utredningen, efter att ärendet bordlades den 18 december, kunde nå tillfredsställande resultat efter endast nio dagar under julhelgen, inklusive fem arbetsfria dagar (den 18–27 december 2019).

Hela samhällen förlorar när beslut om infrastruktur fattas på ofullständiga grunder. Jag vill därför fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

På vilket sätt kommer ministern att se till att tvärbanan Arvidsjaur–Jörn är tillgänglig för godstrafik med systemtåg till/från Inlandsbanan och inte bara som omledning vid extraordinära händelser såsom stopp i trafiken eller att Försvarsmakten behöver den?