Inofficiella äktenskap

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 april 2019

Interpellation: Inofficiella äktenskap

Interpellation 2018/19:159 av Mikael Eskilandersson (SD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:159 Inofficiella äktenskap

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Under senare år har flera utredningar tillsatts för att utreda hedersrelaterat förtryck i samband med äktenskap, såsom barnäktenskap, månggifte och tvångsäktenskap. En sak har de tyvärr alla gemensamt. Ingen av dem riktar sig mot inofficiella äktenskap. I de riktlinjer som utredningarna får framgår en tydlig linje. Det handlar om att förhindra barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggifte i våra register hos Skatteverket snarare än att komma åt förekomsten av dessa i Sverige.

Varför man begränsar utredningarna på detta sätt kan givetvis ifrågasättas, och även om jag håller med regeringen om att vi måste börja någonstans vore det bättre om utredningarna även fick uppdraget att komma med förslag på hur inofficiella äktenskap som strider mot de regler vi satt upp i Sverige för äktenskap ska förhindras. Sverigedemokraterna har under en lång tid nu drivit att även inofficiella barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggiften ska förhindras. 

Med anledning av de inofficiella äktenskap som finns i Sverige vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kommer ministern att vidta några åtgärder för att begränsa inofficiella äktenskap?