Inrättande av ett testamentsregister

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 30 januari 2020

Interpellation: Inrättande av ett testamentsregister

Interpellation 2019/20:209 av Larry Söder (KD)

Interpellation 2019/20:209 Inrättande av ett testamentsregister

av Larry Söder (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Ett testamente är en persons sista vilja och bör därför på alla sätt respekteras och värnas.

Det är tyvärr inte ovanligt att testamenten försvinner eller att tvister om testamentens giltighet uppstår. Om detta sker saknas det verktyg för att styrka den avlidnes yttersta önskan. Det kan leda till bråk och splittring inom familjen och i vissa fall att pengar som de närmaste haft rätt till i stället hamnar hos Allmänna arvsfonden.

Därför menar Kristdemokraterna att det är hög tid att upprätta ett officiellt men frivilligt testamentsregister. Skatteverket hade varit bäst lämpat att förvalta uppdraget eftersom myndigheten redan har ansvar för registrering av dödsfall, utfärdande av dödsfallsintyg och folkbokföring. Dessutom har Skatteverket själv uttryckt sig positivt till att hantera ett testamentsregister, vilket hade kunnat fungera som registret över alla äktenskapsförord. Hanteringen skulle finansieras genom en avgift som erläggs till Skatteverket vid registreringen, enligt myndighetens utredning från 2008.

I dag är det många som väljer att förvara sina testamenten i bankfack, hos advokat eller hos bouppteckningsföretag. Men det innebär inga garantier för att testamentet faktiskt kommer fram vid testatorns död. Advokatbyrån kan ha lagts ned eller så har bankfacket inte öppnats framför vittnen, om banken ens tagit emot testamentet.

Avsaknaden av ett officiellt testamentsregister ökar risken för att testamenten förfalskas, förstörs eller helt enkelt kommer bort. Att förstöra ett testamente är en brottslig handling, men risken att bli upptäckt är minimal. Att Sverige saknar ett system för att säkerställa en persons sista vilja innebär en allvarlig brist i rättssäkerheten.

Kammarkollegiet har haft flera generaldirektörer som har förespråkat ett register, och Kristdemokraterna har drivit frågan under lång tid. Även socialdemokrater har vidrört frågan men som regering har man inte agerat.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att verka för att regeringen lämnar förslag om att inrätta ett testamentsregister hos Skatteverket?