Inre utlänningskontroller

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 mars 2022

Interpellation: Inre utlänningskontroller

Interpellation 2021/22:294 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2021/22:294 Inre utlänningskontroller

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I tidningen Expressens publiceras uppgiften att de inre utlänningskontrollerna har minskat med så mycket som 80 procent över tio år, från 42 000 år 2012 till 9 000 år 2021. Siffran för år 2021 är preliminär, enligt uppgifter till Expressen. Utvecklingen de senaste åren är tydlig: Antalet kontroller har minskat.

Det är väl känt att alldeles för få som får avslag på sin asylansökan lämnar landet. Den reglerade invandringen har i praktiken delvis satts ur spel. Principen om att ett ja ska vara ett ja och ett nej ett nej tappar alltmer koppling till verkligheten. Det är också väl känt att många av dem som vistas utan tillstånd i Sverige hamnar i det som benämns som skuggsamhället, en svart ekonomi där människor exploateras.

Uppdraget att genomföra inre utlänningskontroller ligger på Polismyndigheten. I ett inslag i Ekot den 30 december 2021 menar Polisförbundets ordförande att det inte finns resurser för att leta efter tillståndslösa. Det är problematiskt i sig.

Ett annat problem är det mycket vaga uppdrag som regeringen har gett  i Polismyndighetens regleringsbrev för år 2022: "Inre utlänningskontroll ska bedrivas i en för ändamålet tillräcklig omfattning och med adekvata resurser i hela landet. Förmågan att utföra inre utlänningskontroll ska också finnas inom all relevant verksamhet."

Det saknas såväl tydlig styrning som mätbara mål för polisens arbete med inre utlänningskontroller. Formuleringen om att inre utlänningskontroll ska bedrivas i "tillräcklig omfattning" kan anses ge uttryck för någon form av målsättning, men det kommer inte gå att mäta måluppfyllelsen. Regeringen ger inte ens det uttryckliga uppdraget att antalet inre utlänningskontroller ska öka i förhållande till föregående år, vilket är mycket allvarligt mot bakgrund av att de har minskat under många år, samtligt som skuggsamhället har ökat.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

  1. Vilket antal genomförda inre utlänningskontroller under 2022 menar ministern skulle leva upp till regleringsbrevets mål om "en för ändamålet tillräcklig omfattning"?
  2. Avser ministern att ta några initiativ för att ta fram en mätbar målsättning för hur många inre utlänningskontroller som Polismyndigheten ska genomföra de kommande åren?