Insynsråd hos SCB

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 december 2019

Interpellation: Insynsråd hos SCB

Interpellation 2019/20:193 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Interpellation 2019/20:193 Insynsråd hos SCB

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Insynsråden vid de statliga myndigheterna har en viktig uppgift. Ett insynsråds uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. 

I SCB-instruktionen, förordningen (2016:822) med instruktion för Statistiska centralbyrån, reglerar man bland annat myndighetens insynsråd. I nämnda förordning 7 § regleras att ”vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter”. Efter att förordnandet för insynsrådets ledamöter i SCB gick ut den 31 augusti 2016 har inga nya ledamöter utsetts av regeringen. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vad är anledningen till att ministern och regeringen har valt att avstå från att utse ett insynsråd för SCB, och hur avser ministern att agera framöver i denna fråga?