Islamistiska aktörer i demokratijubileum

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 juni 2021

Interpellation: Islamistiska aktörer i demokratijubileum

Interpellation 2020/21:748 av Jonas Andersson i Linghem (SD)

Interpellation 2020/21:748 Islamistiska aktörer i demokratijubileum

av Jonas Andersson i Linghem (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Undertecknad ställde i slutet av april en skriftlig fråga till kultur- och demokratiministern (2020/21:2716) om problemet med att islamism har blivit ett inslag i regeringens firande av ett betydelsefullt demokratijubileum. Jubileet är betydelsefullt för att det gäller att det 2021 är 100 år sedan både män och kvinnor fick rösta i val till riksdagen för första gången. Kopplat till detta har regeringen tillsatt kommittén Demokratin 100 år som 2018–2021 har i uppdrag att planera, samordna och genomföra ett antal insatser för en stark demokrati. Under rubriken ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” samlas insatser på området, vilket bland annat innefattar att få olika samhällsaktörer att skriva under ett slags deklaration för en stark demokrati.

I den nämnda skriftliga frågan konstateras att en organisation som genom sin ordförande har skrivit under deklarationen i fråga är Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS). Ordföranden för FIFS har en rad klara och tydliga kopplingar till islamism, vilket bland annat inkluderar kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet. Trots det lyfts ordföranden och hans organisation fram med namn, bild med mera på officiella plattformar kopplade till demokratijubileet, där Regeringskansliet står som avsändare.

I sitt svar på den skriftliga frågan från mig anger ministern att hon inte anser att demokratikommitténs deklaration har bidragit till att legitimera islamism. Ministern svarar i stället bland annat följande på den skriftliga frågan:

”Att en organisation som i huvudsak är engagerad i trossamfundsfrågor väljer att stärka sitt engagemang för demokratin och att tydligt kommunicera detta mot omvärlden ser jag som positivt och ingenting som föranleder särskilda åtgärder från min sida.”

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka initiativ tar ministern för att säkerställa att regeringens satsningar gällande demokratijubileet i fråga och regeringens politik för övrigt inte bidrar till att gynna islamistiska samhällsaktörer som falskeligen utger sig för att ha en demokratisk agenda?