Jämställdhetsbonusen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 mars 2015

Interpellation: Jämställdhetsbonusen

Interpellation 2014/15:316 av Tina Ghasemi (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2014/15:316 Jämställdhetsbonusen

av Tina Ghasemi (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga till socialförsäkringsministern, där jag önskat svar på när regeringen avser att påbörja och slutföra det nödvändiga lagstiftningsarbete som krävs för att riksdagens beslut om förstärkt jämställdhetsbonus ska verkställas.

I svaret säger socialförsäkringsministern att riksdagens tillkännagivande vägs in i Regeringskansliets beredning av frågan, men att regeringen inte har tagit ställning till tillkännagivandet.

Enligt den konstitutionella praxis som vuxit fram bör regeringen tillgodose tillkännagivanden, men om regeringen har en annan mening än riksdagen bör riksdagen snarast underrättas om detta.

Min fråga till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll är därför:


Tänker ministern och regeringen tillgodose tillkännagivandet från riksdagen om den förstärkta jämställdhetsbonusen?