Järnvägen Borås-Göteborg

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 februari 2021

Interpellation: Järnvägen Borås-Göteborg

Interpellation 2020/21:404 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Interpellation 2020/21:404 Järnvägen Borås–Göteborg

av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I över 20 år har ny järnväg mellan Borås och Göteborg planerats. Turerna har varit många och bakslagen likaså. Borås, Göteborg och de mellanliggande kommunerna har haft samråd med Trafikverket och regeringen. Alliansregeringen planerade för byggstart 2020, men efter valförlusten 2014 grusades dessa planer, trots att Magdalena Andersson efter ett besök i Västsverige under valrörelsen 2014 lovade en skyndsam utbyggnad.

Sträckningen Borås–Göteborg är högt trafikerad, och en väl fungerande infrastruktur är viktig för en sammanhållen arbetsmarknadsregion. I dag väljs tåget bort på grund av en föråldrad infrastruktur och få avgångar. Detta är dåligt inte bara för dem som åker utan även för miljön.

Besvikelsen för dem som hoppats se en ny, modern järnväg i närtid är stor. Men planerna finns kvar, och med det hoppet.

Under tiden uppstår andra, och för kommunernas utveckling, stora problem. Flera olika korridorer för den nya järnvägssträckan är inritade, och Trafikverket kan i dagsläget inte utesluta några. I dessa potentiella korridorer sker ingen utveckling, inga nya bostäder byggs, ingen stadsutveckling sker och människor som redan bor i området är oroliga och rädda för att de ska bli tvungna att överge sina hem. De ständiga bakslagen, och regeringens brutna löften, lägger en våt filt över enorma områden. Detta är inte hållbart.

Nu har även en konflikt mellan Försvarsmaktens riksintresse av landområden vid Bråt i Borås och en av Trafikverkets planerade korridorer uppstått. Detta riskerar att ytterligare försena den nödvändiga och efterlängtade järnvägssatsningen.

Denna process har redan pågått för länge och får inte förhalas ytterligare.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att skynda på processen kring järnvägen så att inte för mycket utveckling i berörda kommuner stannar av, och för att konflikt med riksintressen inte fördröjer järnvägsprojektet under lång tid?