Kameraövervakning av svenska fiskefartyg

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 mars 2020

Interpellation: Kameraövervakning av svenska fiskefartyg

Interpellation 2019/20:369 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2019/20:369 Kameraövervakning av svenska fiskefartyg

av Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Svenskt yrkesfiske ligger i framkant vad gäller hållbarhet, och många svenska yrkesfiskare är djupt engagerade i att bidra till en bättre miljö i våra hav och sjöar. Konkret tar sig detta engagemang uttryck i bland annat utveckling av mer skonsamma fiskeredskap, insatser för att samla in marint skräp samt datainsamling och andra bidrag till forskning. Tyvärr är det sällan som yrkesfisket får erkännande och beröm för sina stora och viktiga ansträngningar. Tvärtom upplever många yrkesfiskare att de i stället möts av misstro och av en alltmer omfattande byråkrati som tar både tid och glädje från yrkets självklara kärna – att fiska.

Om det svenska yrkesfisket ska ha någon framtid krävs en aktiv politik med en tydlig ambition att stärka dess konkurrenskraft. En sådan ambition tycks allvarligt nog helt saknas hos nuvarande regering. I stället för åtgärder som skapar framtidstro inom yrkesfisket aviserar regeringen och januaripartierna mer kontroll och nya förbud. Det hotar svenskt fiske och skickar väldigt olyckliga signaler till den dessvärre krympande kåren av yrkesfiskare.

Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna innehåller bland annat en punkt som stipulerar att kameraövervakning av fiskefartyg ska genomföras, åtminstone på prov. Regeringen gav därför Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i uppdrag att föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras. Myndigheten har fullföljt sitt uppdrag och överlämnade strax före årsskiftet sitt förslag till regeringen. Min uppfattning är att det är häpnadsväckande att januaripartierna hyser sådan misstro mot de svenska yrkesfiskarna att de nu överväger att införa kameraövervakning ombord på de, tyvärr allt färre, svenska fiskefartygen. Vi politiker behöver bidra till att skapa framtidstro för svenskt fiske. Det görs knappast genom övervakning.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson följande:

 

  1. Avser statsrådet och regeringen att gå vidare med Havs- och vattenmyndighetens förslag och införa kameraövervakning av svenska fiskefartyg? 
  2. Finns det andra yrkesgrupper inom de areella näringarna som statsrådet och regeringen överväger att kameraövervaka i syfte att kontrollera regelefterlevnad? 
  3. Har statsrådet och regeringen planer på att vidta några åtgärder som stärker konkurrenskraften för svenskt yrkesfiske och som underlättar generations- och ägarskiften?