Klädkoder och sexuella trakasserier i skolor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 mars 2022

Interpellation: Klädkoder och sexuella trakasserier i skolor

Interpellation 2021/22:393 av Daniel Riazat (V)

Interpellation 2021/22:393 Klädkoder och sexuella trakasserier i skolor

av Daniel Riazat (V)

till Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

 

Dagens Nyheter, Aftonbladet och Sveriges Radio med flera har den senaste tiden rapporterat om utbredda problem med sexuella trakasserier i Internationella Engelska Skolans skolor, som satt i system att kontrollera unga tjejers klädsel.

I dag ansvarar Diskrimineringsombudsmannen för tillsyn av diskriminering och kränkningar enligt någon av diskrimineringsgrunderna i skolan, medan Skolinspektionen ansvarar för tillsyn och åtgärder mot övriga kränkningar i skolan. Detta har lett till att elever behandlas olika beroende på kränkningens grund. Flera tidigare utredningar har föreslagit att Skolinspektionen även ska ansvara för att hantera kränkningar i skolan enligt diskrimineringsgrunderna (SOU 2010:99, Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan, SOU 2014:41, Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering, och SOU 2016:87, Bättre skydd mot diskriminering). Nu senast kom Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU 2020:79).

Trots att utredning efter utredning konstaterat att nuvarande ordning inte fungerar och att Skolinspektionen har både mer muskler och resurser att vidta åtgärder och sanktioner har regeringen inte kommit till skott. När missförhållandena på Internationella Engelska Skolan nu åskådliggjorts visar det återigen på behovet av en förändrad lagstiftning.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Lina Axelsson Kihlblom:

 

När kommer statsrådet att komma till skott och lägga fram ett lagförslag på riksdagens bord?