klassificering av ämnen som kan användas som narkotika

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 oktober 2004

Interpellation: klassificering av ämnen som kan användas som narkotika

Interpellation 2004/05:33 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 24 september

Interpellation 2004/05:33

av Anne-Marie Ekström (fp) till statsrådet Morgan Johansson om klassificering av ämnen som kan användas som narkotika

Alla medel som står till buds måste användas för att minska droganvändning. Polis och tull måste få resurser för att förhindra att narkotika kommer in i landet och sprids.

Tyvärr är det dock så att många droger produceras inom landet, legalt eller illegalt. Ständigt uppstår nya ämnen som kan användas som berusningsmedel och samhället hänger inte med att klassa dessa ämnen som narkotika. I många fall har drogen ett normalt användningsområde som gör det omöjligt att över huvud taget klassa ämnet som narkotika med dagens lagstiftning.

Ett sådant ämne är till exempel butandiol som används inom industrin som ett mer miljövänligt alternativ vid plasttillverkning. Butandiol är likvärdig med den narkotikaklassade drogen GHB som kan köpas och innehas av vemsomhelst. När en narkotikahärva nystades upp i Borås under våren 2004 beslagtogs 40 liter butandiol.

Trots alla försök att komma undan att lämna tillbaka dessa 40 liter, vilket motsvarar ungefär 4 000 doser ute på marknaden, måste nu polisen enligt nuvarande lagstiftning lämna tillbaka butandiolen till innehavaren. Risken för att den som tar drogen får i sig en överdos är stor och dödsfall har redan inträffat. Under sommaren 2004 har också en ung kvinna avlidit till följd av att hon använt butandiol.

Dagens narkotikalagstiftning eller lagstiftningen om vissa hälsofarliga varor är inte lämpad för en klassificering av till exempel butandiol. Lagstiftningen förutsätter att de ämnen som kan komma i fråga för klassificering saknar mera allmänna användningsområden.

Som svar på min fråga 2003/04:1398 svarade folkhälsoministern att det för närvarande pågår ett arbete inom Regeringskansliet för att ta fram ett lagförslag som möjliggör en klassificering av ämnen med sådana mera allmänna användningsområden och att en klassificering medför bland annat att det blir brottsligt att inneha substansen utan särskilt tillstånd samt att den kan förverkas efter ett beslag och därför inte behöver återlämnas till ägaren.

Folkhälsoministern hänvisar också till att en klassificering betraktas som ett så kallat tekniskt handelshinder och det är också viktigt att hänsyn tas till EG-rättens krav. Detta borde vara ett problem som också finns inom andra EU-länder.

Regeringen har vetat om problemet med denna typ av drog länge men det går väldigt långsamt att hitta en lösning.

Vilka åtgärder ämnar folkhälsoministern vidtaga för att skynda på utredningen som pågår på Regeringskansliet?

Vilka åtgärder ämnar folkhälsoministern vidtaga för att samordna problemet med andra EU-länder?