Kollektivtrafikbolagens biljettsystem

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 8 juli 2022

Interpellation: Kollektivtrafikbolagens biljettsystem

Interpellation 2013/14:398 av Shekarabi, Ardalan (S)

den 31 mars

Interpellation

2013/14:398 Kollektivtrafikbolagens biljettsystem

av Ardalan Shekarabi (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Vi pendlar alltmer, oftare och allt längre sträckor. Det är numera naturligt att vi korsar länsgränser och behöver kombinera olika länstrafikbolags biljettsystem. Men på flera håll i landet är det nog så krångligt att veta vilken typ av biljetter som ska köpas på grund av biljettsystem som inte är harmoniserade.

Med anledning av detta ställde jag en fråga till konsumentminister Birgitta Ohlsson då det finns ett tydligt konsumenträttsligt perspektiv på detta. I stället fick jag svar av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

I sitt svar hänvisar ministern till att regeringen i sin proposition för kollektivtrafiklag (2010) hänskjuter frågan om gemensamma betalsystem till kollektivtrafikbranschen. Ministern avstår emellertid från att nämna att regeringen i samma proposition fastslog att man skulle återkomma med lagstiftning om gemensamma betalsystem om kollektivtrafikbranschen inte lyckats samordna sig. Det har nu gått fyra år sedan regeringen lade fram sin proposition.

Mina frågor till statsrådet är:

Anser statsrådet att biljettkaoset inte är en konsumenträttslig fråga?

Hur avser statsrådet att förändra lagstiftningen för att gemensamma betalsystem i kollektivtrafiken ska bli verklighet?