Kombiterminalernas framtid

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 december 2011

Interpellation: Kombiterminalernas framtid

Interpellation 2011/12:165 av Holma, Siv (V)

den 5 december

Interpellation

2011/12:165 Kombiterminalernas framtid

av Siv Holma (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

De senaste årens vinterkaos på järnvägarna, det kraftigt eftersatta underhållet tillsammans med de negativa konsekvenserna av avregleringarna har slagit hårt mot godstågtrafikens lönsamhet. Den 11 december i år lägger därför det norska statliga godsföretaget Cargonet ned i stort sett all sin containerverksamhet i Sverige.

Den negativa utvecklingen har medfört stora svårigheter för godsföretagen att upprätthålla punktligheten gentemot sina kunder. De höjda banavgifterna försvagar ytterligare möjligheterna att uppnå lönsamhet med godstrafik på järnväg jämfört med på väg.

Till detta kommer införande av dyra regler som ECM och ERTMS. Trafikverket stänger tågtrafik när det blåser upp i Skåne och låter lastbilarna köra vidare på vägen bredvid.

Det förekommer en alltmer växande olaglig och oseriös cabotagetrafik, tillfälliga inrikestransporter, på vägarna. En bristande tillsyn av den kontrollerande myndigheten gör att det praktiskt taget är fritt fram för utländska åkare att bedriva verksamhet i Sverige. Detta har resulterat i en osund konkurrens när kostnaderna har kunnat dumpas för godstransporter på väg. Lönsamheten för seriösa åkeriföretag på väg minskar men det påverkar också negativt lönsamheten för godstransporterna på järnväg. Green Cargo kan inte erbjuda konkurrenskraftiga priser till lastbilsmarknaden. De flesta godsjärnvägsbolagen i Sverige har röda siffror.

Kombiterminalerna i Göteborg centralt, Nässjö, Jönköping, Årsta, Nässjö, Malmö, Trelleborg och Luleå försvinner helt eller får bråkdelen av trafik från den 12 december i år. Kombiterminaler som ägs av Jernhusen AB har på en del håll lagt ut skötseln på andra aktörer. Det har skapat onödiga problem. Det tidigare systemet fungerade bättre när godsföretaget hyrde terminalerna och själva utförde lastningen. Det gav större utrymme för flexibilitet i exempelvis öppethållandetider vid tågförseningar.

Trafikverket har angett att om man ökar banunderhållet med 7,6 miljarder kronor per år skulle det öka punktligheten med 50 procent i järnvägsnätet och öka godstrafiken med 50 procent.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd:

Vad avser statsrådet att göra för att på kort respektive lång sikt förbättra förutsättningarna för att öka godstransporterna på järnväg?

Vad avser statsrådet att göra för att kvalitetssäkra kombiterminalernas framtid och verksamhet?

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att få bort den osunda konkurrensen inom lastbilstrafiken?