Kommunal skatteutjämning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 november 2012

Interpellation: Kommunal skatteutjämning

Interpellation 2012/13:99 av Nordén, Marie (S)

den 7 november

Interpellation

2012/13:99 Kommunal skatteutjämning

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Utjämningskommittén fick av regeringen i september 2008 i uppdrag att utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning.  En enig kommitté överlämnade sitt slutbetänkande Likvärdiga förutsättningar till regeringen i april 2011.

Kommittén föreslog förändringar både i inkomst- och kostnadsutjämningen, eftersom beräkningsgrunderna är föråldrade och leder till stora orättvisor. Bland annat överkompenseras rika kommuner på glesbygdskommuners bekostnad på grund av felaktiga antaganden om hur många barn som nyttjar barnomsorgen.

För Jämtlands län till exempel handlar de felaktiga beräkningsgrunderna om 33 miljoner i uteblivna statsbidrag till kommuner och landstinget och om 32 miljoner kronor i uteblivna införandebidrag nästa år. Det är stora pengar som saknas i vården och omsorgen.

Kommittén föreslog att förändringarna skulle införas den 1 januari 2013. När inte regeringen kom med något förslag i våras beslutade riksdagen på initiativ av oppositionen att regeringen ska komma med en proposition om förändring av utjämningssystemet till riksdagen under hösten 2012.

Något förslag om ändrad skatteutjämning finns varken i regeringens budgetproposition för 2013 eller i propositionsförteckningen för innevarande riksdagsår.

Min fråga till statsrådet är därför på vilket sätt han avser att se till att riksdagens beslut fullföljs och när avser han i så fall att komma med en proposition om ändrad skatteutjämning.