Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 februari 2010

Interpellation: Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken

Interpellation 2009/10:164 av Lilja, Lars (s)

den 9 december

Interpellation

2009/10:164 Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken

av Lars Lilja (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Arbetsmarknadspolitik är ett statligt ansvar samtidigt som kommunerna har det yttersta ansvaret för sina medborgare. Många kommuner vill och gör goda insatser för sina medborgare som är arbetslösa, men vittnar samtidigt om svårigheter att samverka med Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten är ett så stort samhällsproblem att alla krafter bör samordnas på bästa sätt för att hjälpa och rusta de individer som är arbetslösa att komma tillbaka till arbete.

Min fråga till statsrådet blir därför om han anser att kommunerna har en roll i arbetsmarknadspolitiken och i så fall vilka åtgärder ministern vidtagit eller avser att vidta för att underlätta kommunernas samarbete med Arbetsförmedlingen.