Kompetens för utryckningsförare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 oktober 2019

Interpellation: Kompetens för utryckningsförare

Interpellation 2019/20:14 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Interpellation 2019/20:14 Kompetens för utryckningsförare

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Utryckningskörning är riskfyllt och ställer höga krav på att föraren har rätt kompetens för att kunna föra fram fordonet på ett säkert sätt.

Jag har vid ett antal verksamhetsbesök hos olika blåljusverksamheter lyssnat på de utmaningar som förekommer. En fråga som är genomgående inom berörda verksamheter är behovet av en nationell likriktad utbildning i utryckningskörning.

I en forskningsrapport från Kunskapscentrum i katastrofmedicin vid Umeå universitet kan man läsa att av de olyckor med personskador som uppdagades var det i en stor majoritet av fallen utryckningsföraren som vållade olyckan.

Kraven på politiker och ledning att tillhandahålla god utbildning och säker utrustning är därför stora, men fortfarande saknas det nationell samordning för att utbilda ambulanspersonal och annan räddningstjänst i utryckningskörning.

För att säkra patienternas och räddningspersonalens trygghet bör möjligheterna för en nationell likriktad utbildning i utryckningskörning ses över.

Regeringen har som svar på min skriftliga fråga från i våras hänvisat till att åtgärder redan har vidtagits. Ja, i teorin kan det verka som att en vägledning har tagits fram. Men det jag eftersträvar är att lyfta fram vad som sker i praktiken. I praktiken är det inte så att alla har genomgått en nationell likartad utbildning. Det är betydligt vanligare att man inte har någon körutbildning alls eller att den minst sagt är undermålig.

När jag pratar med människor i branschen är signalerna att man inte har ordning i detta och inte följer rekommendationerna. Det finns inget lagstöd eller egentliga krav på det. Vi har även kunnat ta del av information i medier om att brandmän inte har kunnat rycka ut på grund av att det har saknats brist på rätt kompetens för att kunna rycka ut med en brandbil.

Från alla håll hör jag att det finns ett behov av nationella riktlinjer och att utbildningen för blåljuspersonal behöver blir mer likartad, och framför allt att den borde skärpas till ordentligt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

1. Vad gör statsrådet och regeringen för att utbildningen för blåljuspersonal i utryckningskörning ska bli nationellt likriktad?

2. Vad gör statsrådet och regeringen för att ett ökat antal blåljuspersonal ska ha rätt utbildning i utryckningskörning och att det inte ska bortses från?

3. Vad gör statsrådet och regeringen för att olyckor med personskador som vållas av utryckningsförare ska minska?