Kompetensbristen inom besöksnäringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 februari 2022

Interpellation: Kompetensbristen inom besöksnäringen

Interpellation 2021/22:324 av Alexander Christiansson (SD)

Interpellation 2021/22:324 Kompetensbristen inom besöksnäringen

av Alexander Christiansson (SD)

till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)

 

Bristen på arbetskraft inom de flesta branscher är en ödesfråga inom både offentlig och privat sektor. Listan på yrken som beräknas sakna arbetskraft inom den närmsta tiden kan göras lång, både inom yrken som kräver hög utbildning och yrken med övrig utbildningsnivå.

Som exempel beräknas det saknas läkare, lärare och mjukvaru- och systemutvecklare. Inom de flesta näringslivsorganisationer menar man att bristen på kompetens beräknas vara en av de största framtida utmaningarna inom svenskt näringsliv.

Efter pandemin har frågan blivit en kritisk punkt för besöksnäringen som, med ljus och lykta, söker efter arbetskraft. I dag finns det cirka 46 000 inskrivna på Arbetsförmedlingen med kopplingar till branschen. Av dessa är 15 500 personer inskrivna på Hotell- och restauranganställdas a-kassa.

Samtidigt finns det 7 000 lediga jobb inom branschen, vilket vittnar om en bugg i systemet. Utöver det är totalt 377 000 inskrivna på Arbetsförmedlingen när det finns ”enkla” arbeten tillgängliga på den svenska arbetsmarknaden. Vi i Sverigedemokraterna har belyst problematiken under en längre tid och har ett antal förslag för att komma till rätta med problemet.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta inom sitt ansvarsområde för att hantera de brister som finns i matchningen mellan arbetslösa och arbetsgivare inom besöksnäringen?