Konkreta åtgärder mot förföljelse av kristna i Afghanistan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 mars 2022

Interpellation: Konkreta åtgärder mot förföljelse av kristna i Afghanistan

Interpellation 2021/22:337 av Staffan Eklöf (SD)

Interpellation 2021/22:337 Konkreta åtgärder mot förföljelse av kristna i Afghanistan

av Staffan Eklöf (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

I en skriftlig fråga den 25 januari frågade jag utrikesminister Ann Linde vad hon tänker göra för att förmå talibanerna att upphöra med förföljelse av kristna. Jag hade hoppats på konkreta svar men fick endast ett allmänt resonemang till svar.

Bakgrunden är att organisationen Open Doors i sin årliga rapport har redovisat att talibanernas regim i Afghanistan har gått om den nordkoreanska socialistiska regimen i förföljelse av kristna, som annars länge har legat i topp. Open Doors berättade om beväpnade män som går runt i bostadsområden och dödar människor för deras kristna tro. I det talibankontrollerade Afghanistan är det naturligtvis omöjligt för sådana beväpnade grupper att begå dessa illdåd utan regimens goda minne. Afghanistan är också ett land som tar emot mycket bistånd från Sverige, och Sverige torde vara ett av få västländer som talibanregimen lyssnar på.

Möjligheterna att trycka på och att rädda kristna finns alltså, men ministern redovisar inga åtgärder som riktar sig mot talibanregimen i svaret på min fråga. Faktum är att ministern inte över huvud taget redovisar någon åtgärd som ska hjälpa kristna grupper. Icke-svaret oroar och gör att jag undrar om regeringen gör över huvud taget någonting för kristna grupper.

Mot bakgrund av det ovan vill jag fråga utrikesminister Ann Linde följande.

 

  1. Vidtar ministern och den svenska regeringen över huvud taget några åtgärder för att förmå talibanregimen att stoppa förföljelsen av kristna i Afghanistan, och kan ministern i så fall redogöra för åtgärderna?
  2. Avser ministern i så fall vidta några ytterligare konkreta åtgärder den närmaste tiden med det syftet?