Konsekvenser för Sveriges ekonomi vid fler sjukdagar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 3 augusti 2022

Interpellation: Konsekvenser för Sveriges ekonomi vid fler sjukdagar

Interpellation 2010/11:299 av Lundgren, Elin (S)

den 1 april

Interpellation

2010/11:299 Konsekvenser för Sveriges ekonomi vid fler sjukdagar

av Elin Lundgren (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Just nu är frågan om gårdsförsäljning av alkohol ute på remiss. Förslaget har synats av Folkhälsoinstitutets forskare vid Stockholms universitet ur ett folkhälsoperspektiv. De har konstaterat att omkring 500 spritbutiker skulle kunna öppna inom kort om utredaren Lotty Nordlings förslag till gårdsförsäljning skulle bli verklighet.

Dessa butiker skulle leda till en ökad konsumtion av alkohol som i sin tur skulle leda till en markant ökning av sjukdagar per år i Sverige. Siffran 2,3 miljoner dagar per år är beräknad enbart på gruppen män. Till det kommer självklart också den kvinnliga halvan av befolkningen.

Har finansministern gjort några överväganden om och i så fall hur förslaget skulle påverka Sveriges ekonomiska utveckling och om det är förenligt med finansministerns och regeringens avsikter att få fler människor i arbete?