Kontroll av statsförvaltningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 februari 2006

Interpellation: Kontroll av statsförvaltningen

Interpellation 2005/06:202 av Axén, Gunnar (m)

den 18 januari

Interpellation 2005/06:202 av Gunnar Axén (m) till statsminister Göran Persson (s)

Kontroll av statsförvaltningen

De statliga bolagen förvaltar skattebetalarnas pengar. Flera statliga bolag och annan statlig verksamhet verkar på marknader där de saknar eller har begränsad konkurrens. Detta gör att deras underleverantörer ofta inte har några andra kunder än statens bolag eller myndigheter att vända sig till.

Denna marknadssituation gör att statens verksamhet är särskilt känslig och utsatt för bestickningsförsök och korruption. Ett välkänt fall av detta är den omfattande mutskandalen inom Systembolaget. Där har ett stort antal anställda fällts för mutbrott och avskedats. Det kan vara direkt avgörande för en leverantör till ett statligt bolag att de får tillgång till monopolets säljkanaler eftersom de inte har några andra möjligheter att sälja sina produkter.

Vidare har Riksrevisionen granskat ett antal statliga bolag och myndigheter, däribland Apoteket AB och Banverket. Granskningarna har visat att de saknar ett tillfredsställande skydd mot mutor och korruption.

I vissa fall bryter också statliga bolag mot reglerna för hur inköp av varor och tjänster ska göras av en offentlig aktör. Styrelsen för Svenska Spel AB har beslutat att bolaget inte ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta trots att tillsynsmyndigheten, Nämnden för offentlig upphandling, har slagit fast att Svenska Spel AB ska följa LOU. Svenska Spel har uteslutande köpt sina Internetbaserade tjänster av en enskild underleverantör. Där har konkurrenter till den gynnade underleverantören inte kunnat lägga anbud på tjänsterna. I samband med att den tidigare vd:n för Svenska Spel nu fått betalda uppdrag av den särbehandlade underleverantören riskerar hon åtal för mutbrott.

Eftersom de statliga bolagen indirekt hanterar skattebetalarnas pengar måste strikta moraliska och säkerhetsmässiga krav ställas på dem för att skydda dem från blotta misstankar om mutbrott. Det är uppenbart att regeringen måste skärpa sin kontroll av statsförvaltningen och ställa hårdare krav på dem att förebygga och förhindra mutbrott.

Regeringen bör återkomma och redovisa för Riksdagen hur kontrollen ska ske.

Jag vill därför fråga statsministern:

1.   Vilka åtgärder avser statsministern, mot bakgrund av de olika anklagelserna och fällande domarna angående mutbrott, att vidta för att de statliga bolagen ska förhindra mutor och korruption?

2.   När avser statsministern att återkomma med en plan för att förhindra mutor och korruption inom statsförvaltningen?