Korrekt prövning av asylärenden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 april 2006

Interpellation: Korrekt prövning av asylärenden

Interpellation 2005/06:339 av Lindblad, Göran (m)

den 6 april

Interpellation 2005/06:339 av Göran Lindblad (m) till statsrådet Barbro Holmberg (s)

Korrekt prövning av asylärenden

I torsdags mördades Shabbir Rizvi på öppen gata i Karachi. Enligt hans vän skedde mordet på grund av att han var politiskt aktiv i Mohajir Quami Movement. Under sin tid i Sverige nekades Shabbir Rizvi politisk asyl i Sverige. Hans dåvarande advokat, Thomas Bodström, konstaterade i samband med prövningen att Shabbir Rizvi riskerade förföljelse på grund av sin politiska aktivitet om han tvingades återvända till Pakistan. Trots detta avslogs ansökan. Marie Andersson, pressansvarig på Migrationsverket säger angående fallet: ”Man kan påstå att vi har gjort en felaktig bedömning eftersom vi ska vara säkra på att de som avvisas inte riskerar att utsättas för dödsstraff eller annan kränkande behandling.”

I P 1 sändes nyligen dokumentären Dörrvakterna som handlade om Migrationsverkets handläggare @ de personer som i sitt dagliga arbete säger ja och nej till människor som söker skydd i Sverige. I intervju med en av Migrationsverkets medarbetare ger denne följande svar på frågan om han känner ett ansvar för om någon blir torterad eller mördad efter ett felaktigt avvisningsbeslut: ”Inget, inget alls, det är inte jag som torterat personen i fråga.” Handläggaren fortsätter: ”Vi har inte gjort fel eftersom vi tillämpat reglerna på ett korrekt sätt.” Liknande argument användes av lägervakter i Polen efter andra världskrigets slut: ”Vi följde ju bara order.”

Enligt utlänningslagen är en flykting en människa som lämnat sitt land på grund av att hon känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, könstillhörighet eller homosexualitet. Med uttrycket ”välgrundad fruktan” avses att den ska vara trovärdig och sannolik. Detta avgörs genom intervjuer där handläggarna försöker beslå den som vill ha flyktingstatus med lögner och motstridiga uppgifter. Handläggarna är duktiga på detta. Endast 1 % av de sökande får flyktingstatus, resten skickas hem om de inte överklagar beslutet till länsrätterna i Stockholm, Malmö eller Göteborg.

Mordet på Shabbir Rizvi och uppfattningen om total ansvarsfrihet bland handläggare på Migrationsverket föranleder följande frågor:

-            Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att asylsökande i framtiden ska garanteras en korrekt prövning av deras ärenden?

-            Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta när det gäller den enskilde handläggarens personliga ansvar för de beslut denne fattar i asylärenden?