Kränkningar i skolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 22 september 2022

Interpellation: Kränkningar i skolan

Interpellation 2005/06:329 av Nilsson, Ulf (fp)

den 29 mars

Interpellation 2005/06:329 av Ulf Nilsson (fp) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Kränkningar i skolan

Arbetsmiljön har länge varit ett stort problem i många skolor. Rektorer, lärare och kommuner har i dag svårt att göra något åt mobbningen och oron i skolorna, eftersom de hindras av lagstiftningen. Under flera år har regeringen i frågor i riksdagen hänvisat till utredningen om att förändra skollagen. Det står nu klart att regeringen har misslyckats med att få fram en ny skollag. Socialdemokraterna röstade även emot förslaget att lärarna genom lärarutbildningen ska ges ett bättre stöd genom kunskaper om konflikthantering och mobbning. En majoritet i riksdagen har dock drivit igenom detta förslag. Aktuell statistik visar att alltfler elever anmäler till Skolverket att de blivit utsatta för kränkande behandling på sin skola och att de upplever att skolan inte stöttat dem tillräckligt. I mitt hemlän Skåne var det 58 sådana anmälningar i fjol. Det är en ökning med 32 % sedan 2004. Totalt i landet har antalet anmälningar ökat från 295 till 379 på ett år.

Mycket tyder på att mörkertalet är stort. Brottsofferjourens nyligen presenterade enkät bland åttondeklassare visar upp en bild av att tonåringar vänjer sig vid kränkande behandling i skolan. Många som utsatts för hot, trakasserier eller slag anser inte att de blivit utsatta för brott som ska polisanmälas. Kränkningarna tycks vara en tragisk del av många elevers vardag.

Riksdagen har visserligen nyligen fattat beslut om en ny lag mot diskriminering i skolan. Men eftersom denna lag inte åtföljs av förtydliganden om vilka befogenheter och skyldigheter skolorna ska ha att ingripa, riskerar lagen att bli tandlös.

Jag är övertygad om att något snabbt måste göras för att förbättra elevers och lärares arbetsmiljö och det borde också bli alltmera uppenbart för regeringen. Förslag måste läggas fram snarast, som klargör skolornas befogenheter i arbetet för att skapa ordning och arbetsro i skolan.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder han tänker vidta för att förhindra våld och kränkningar i skolan.