Kreditrestriktionerna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 oktober 2019

Interpellation: Kreditrestriktionerna

Interpellation 2019/20:43 av Larry Söder (KD)

Interpellation 2019/20:43 Kreditrestriktionerna

av Larry Söder (KD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Statistik visar att antalet färdigställda bostäder är på kraftigt nedåtgående.

I en rapport från Sveriges Byggindustrier redovisas följande: "Kreditrestriktionerna gör att det byggs 7.800 färre bostäder per år. Redan det borde vara en varningsklocka. Vi får också 1 procentenhets lägre BNP-tillväxt per år.

Senast i raden var det riksbankschefen som ansåg att politiken och Finansinspektionen bör vidta åtgärder för att komma till rätta med den dysfunktionella bostadsmarknaden.

Kreditrestriktionerna är hårda och hämmar bostadsmarknaden både i form av rörlighet men även i faktiskt byggande, ett byggande vi så väl behöver för att motverka den kommande lågkonjunkturen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Är statsrådet beredd att se över kreditrestriktionerna i syfte att öka rörligheten på bostadsmarknaden och öka bostadsbyggandet?