Kvalitet i högre utbildning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 januari 2007

Interpellation: Kvalitet i högre utbildning

Interpellation 2006/07:179 av Streijffert, Magdalena (s)

den 20 december

Interpellation

2006/07:179 Kvalitet i högre utbildning

av Magdalena Streijffert (s)

till utbildningsminister Lars Leijonborg (fp)

En av de frågor som de borgerliga partierna gick till val på i höstas var att höja kvaliteten i högre utbildning. Den budget som lades fram i höstas visar dock att ytterligare satsningar än de som fanns med i den socialdemokratiska budgeten inte finns med. Samma summa pengar men i stället för ett generellt anslag till kvalitet i högre utbildning vill den nya regeringen fördela dessa pengar endast till humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi samt naturvetenskap, teknik och farmaci.

Universitet och högskolor är decentraliserade, det vill säga de bestämmer själva vad de vill göra med de pengar de får från staten, vilka program som ges och vilka prioriteringar de vill göra. Det resurstilldelningssystem till högskolor och universitet som vi har i dag utgår från antalet studenter som läser på högskolan och om de klarar sina poäng. Många skolor konkurrerar med varandra för att på alla sätt locka studenterna till sitt lärosäte, en negativ konkurrens som lett till att guld och gröna skogar utlovas i kurskatalogerna. Samtidigt tenderar också lärare att sänka kraven på studenterna för att flera ska klara sig och för att skolan ska få pengar. Under förra mandatperioden tillsattes en utredning kring detta system; den gjordes av Pia Sandvik Wiklund och gick ut på remiss. I våras gick remisstiden ut, och den gamla regeringen hann aldrig lägga en proposition på hur ett nytt system skulle kunna vara uppbyggt för att främja kvaliteten inom högre utbildning.

Under frågestunden den 30 november fick jag möjlighet att ställa en fråga till Anders Borg, finansminister i den nya regeringen. I valrörelsen lovade nämligen alliansen också att höja studiemedlet för landets studenter; beloppet varierade men budskapet var tydligt: studiemedlet skulle höjas ytterligare. Min fråga till Anders Borg var därför: Varför höjer ni inte studiemedlet till Sveriges studenter? Hans svar var att studenterna borde jobba vid sidan av.

Jag citerar: ”Det är nyttigt för studenter att pröva olika yrken. Det är nyttigt för sammanhållningen i vår samhällsstruktur att även studenter försörjer sig själva under studietiden. Det finns säkert undantag från det, men i grund och botten måste vårt samhälle bygga på att människor arbetar, även studenter som läser på högskola. Det är en grupp som i många avseenden är privilegierad och har goda framtidsutsikter. Enligt min uppfattning är det högst rimligt att även de kan arbeta.”

Studier är eller ska vara en heltidssysselsättning. Många i dag har svårt att få det att gå ihop ekonomiskt och redan nu jobbar nästan hälften av Sveriges studenter vid sidan av, något som gör att de i vissa fall försummar sina studier och kvaliteten i utbildningen blir sämre.

Mina frågor till utbildningsministern är därför följande:

1. Avser utbildningsministern att lägga fram ett förslag kring ett nytt resurstilldelningssystem, och i så fall när?

2. Avser utbildningsministern att stå fast vid en politik som innebär att kvaliteten i högre utbildning sänks genom att tvinga studenterna att jobba vid sidan av, och vad är skälen till det?