Kvalitetssäkring av betygen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 november 2008

Interpellation: Kvalitetssäkring av betygen

Interpellation 2008/09:103 av Pertoft, Mats (mp)

den 7 november

Interpellation

2008/09:103 Kvalitetssäkring av betygen

av Mats Pertoft (mp)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Sveriges elevråd har genomfört en betygsundersökning där de frågat vilken bild elever har av betygens kvalitet. Resultatet ger en liten men allvarlig signal om att det inte står rätt till med betygssystemet.

Undersökningen visar bland annat följande resultat:

-      Ca 90 procent upplever att deras uppträdande påverkar deras betyg.

-      Endast 3 procent anser att samtliga av deras lärare ger en förklaring till betygsättningen.

-      Ca 95 procent vill kunna ompröva sina betyg.

Betygen måste fungera som kunskapsmätare och uppföljningsverktyg. Flera forskare inom pedagogik har visat att betyg trots alla bestämmelser alltför ofta mäter alla möjliga andra saker än den kunskap som de är satta att mäta. Jag menar att det finns stor anledning för statsrådet att följa upp och kvantifiera de problem som undersökningsresultatet från Sveriges elevråd visar på.

Ett sätt att kvalitetssäkra betygen är att införa en möjlighet för både elever och lärare att kunna överklaga betyg och att en oberoende prövning därefter görs. Frågan är utredd i samband med Skollagskommitténs arbete, som föreslog införandet av en överklagningsrätt. Det är med framgång prövat sedan många år tillbaka i Finland, ett land som utbildningsministern i många andra skolsammanhang framhåller som en förebild.

Min fråga till statsrådet är:

Kommer statsrådet att ta initiativ till att införa en möjlighet att överklaga betyg och på detta sätt kvalitetssäkra betygssystemet?