Kvinnors arbetsrelaterade sjukfrånvaro

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 28 maj 2022

Interpellation: Kvinnors arbetsrelaterade sjukfrånvaro

Interpellation 2016/17:298 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:298 Kvinnors arbetsrelaterade sjukfrånvaro

av Katarina Brännström (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Långtidssjukskrivningarna fortsätter att öka, och siffran har nu stigit till 16 400 personer enligt statistik som Försäkringskassan nyligen tog fram åt SVT:s Agenda. Socialförsäkringsministern kommenterade detta med att ”det är faktiskt helt okej”. Det är det naturligtvis inte.

Särskilt bekymmersamt är det att många kvinnor sjukskriver sig på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Det är därför vi moderater ger 100 miljoner kronor mer än regeringen till Arbetsmiljöverket, pengar som ska användas till satsningar på kvinnors arbetsmiljö. I stället för att, som vice statsministern, tala om friår och, som socialförsäkringsministern, säga att utvecklingen är helt i sin ordning behöver regeringen agera kraftfullt för att minska sjukskrivningarna.

Med anledning av ovanstående är min fråga till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska kvinnors arbetsrelaterade sjukfrånvaro?