Kvotering av kvinnor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 april 2021

Interpellation: Kvotering av kvinnor

Interpellation 2020/21:633 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Interpellation 2020/21:633 Kvotering av kvinnor

av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

till Statsrådet Märta Stenevi (MP)

 

Jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) har i en podcast uttalat att svenska, vita kvinnor ska flytta på sig till förmån för utlandsfödda invandrarkvinnor. Detta för att ge mer makt åt utrikes födda kvinnor och förändra maktstrukturer. Maktpositioner ska enligt Stenevis tankar kvoteras efter hudfärg och födelseland, inte efter kompetens eller lämplighet.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Märta Stenevi:

​ 

  1. På vilka grunder har statsrådet kommit fram till att kvotering utefter hudfärg och födelseland ska genomföras?
  2. Hur avser statsrådet att genomföra idén om kvotering utifrån hudfärg och födelseland?
  3. Anser statsrådet att kvotering utifrån hudfärg och födelseland kommer att bidra till ett integrerat samhälle och om så är fallet, på vilket underlag grundar statsrådet sin uppfattning?
  4. Anser statsrådet att kvotering utifrån hudfärg och födelseland kommer att bidra till ett sammanhållet Sverige och om så är fallet, på vilket underlag grundar statsrådet sin uppfattning?
  5. Avser ministern att verka för att utrikes födda kvinnor ska kvoteras till några speciella maktpositioner och i så fall, vilka?
  6. Vad anser statsrådet att Sverige som land kommer att vinna på att vita, inrikes födda kvinnor lämnar över makt till utrikes födda kvinnor och vilket underlag grundar statsrådet sin uppfattning på?
  7. Anser statsrådet att en kvinnlig kvotering utifrån hudfärg kommer att bidra till att vårt svenska samhälle blir mer jämställt och i så fall, vad grundar statsrådet sin uppfattning på?
  8. På vilket sätt avser statsrådet säkerställa att diskrimineringslagen och dess skrivelser om diskriminering på grund av etnisk tillhörighet inte kringgås om mer makt ges åt utrikes födda kvinnor genom kvotering?