Lagföring av IS-medlemmar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 juni 2019

Interpellation: Lagföring av IS-medlemmar

Interpellation 2018/19:259 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2018/19:259 Lagföring av IS-medlemmar

av Mikael Oscarsson (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Det råder ingen tvekan om att den så kallade Islamiska staten, IS, gjort sig skyldig till folkrättsbrott, brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser. Det kan inte heller råda någon tvekan om att de ca 300 män och kvinnor som rest från Sverige för att ansluta sig till och medverka i organisationen mycket väl visste vad organisationen stod för och vilka metoder den använde; vi kunde alla ta del av de fruktansvärda illdåden genom IS propaganda och videofilmer samt internationell nyhetsrapportering.

Sverige måste göra allt för att säkerställa att Islamiska statens terrorister döms för de fasansfulla brott som har begåtts i Syrien och Irak. Rättvisa måste skipas för att ge offren och deras anhöriga en möjlighet till upprättelse, men också för att undvika att historien upprepar sig.

Den svenska regeringens hållning har länge varit att Internationella brottmålsdomstolen (ICC) ska vara den internationella domstol som ska hantera lagföringen av alla parter i Syrienkonflikten. Det var också budskapet från Margot Wallström i en interpellationsdebatt som jag hade begärt i mars 2018. Detta har man också verkat för i FN:s säkerhetsråd, trots att det på förhand har stått klart att ett sådant initiativ skulle blockeras av Ryssland och Kina i säkerhetsrådet.

Kristdemokraterna har i stället krävt att regeringen skulle driva på för en internationell ad hoc-tribunal för IS-brott. Vi menar att detta till skillnad från regeringens förslag hade kunnat vara en framkomlig väg, inte bara juridiskt utan också politiskt i FN:s säkerhetsråd.

Regeringen har tidigare avfärdat Kristdemokraternas förslag om en internationell ad hoc-tribunal för IS-brott. Samtidigt har regeringens eget initiativ att hänskjuta frågan till ICC blockerats av FN:s säkerhetsråd.

Sverige kan inte låta misstänkta folkmördare gå fria på gatorna. Vårt land får aldrig bli en fristad åt människor som har begått folkmord och brott mot mänskligheten, de värsta brotten man kan tänka sig.

Sverige borde nu därför använda sig av reglerna om folkrättsbrott för att döma IS-terrorister i svenska domstolar.

Samtliga vuxna som frivilligt har anslutit sig till Islamiska staten har på ett eller annat sätt medverkat till folkrättsbrott, krigsbrott, folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. All närvaro och verksamhet till förmån för IS borde därför också kunna klassas som medhjälp och bestraffas.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till utrikesminister Margot Wallström:

 

1. Känner ministern och regeringen till om någon IS-terrorist från Sverige hittills har åtalats för folkrättsbrott, folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser?

2. Vad är ministerns och regeringens bedömning när det gäller möjligheten att tillämpa lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser samt medhjälpsbestämmelserna för att lagföra svenska IS-terrorister som har rest till Syrien och Irak?

3. Vad avser ministern och regeringen att vidta för åtgärder för att fler IS-anhängare som rest till Syrien och Irak ska kunna dömas till ansvar i svenska domstolar för att ha medverkat i organisationens brottsliga verksamhet?