Lagstiftning om kontroll av narkotika

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 februari 2007

Interpellation: Lagstiftning om kontroll av narkotika

Interpellation 2006/07:298 av Bouveng, Helena (m)

den 6 februari

Interpellation

2006/07:298 Lagstiftning om kontroll av narkotika

av Helena Bouveng (m)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Mängden narkotika ökar i Sverige. Med detta följer ett ökat bruk av narkotika i hela vårt samhälle, på våra arbetsplatser och i våra offentliga miljöer.

Det är särskilt viktigt att exempelvis en arbetsgivare ges möjlighet att förebygga förekomsten av narkotika på en arbetsplats, eftersom innehavet av narkotika i sig är kriminaliserat samt att risken för olyckor är betydlig både för brukaren och personer i dennes närhet. Ett effektivt sätt att förebygga och upptäcka narkotikaförekomst är att låta en narkotikasökhund söka efter narkotika. Om hunden markerar att den påträffat narkotika kontaktas polisen som omhändertar det eventuella fyndet och vidtar erforderliga åtgärder. En förutsättning för att privata hundskolor ska kunna utbilda narkotikasökhundar är att dessa ges tillstånd av Läkemedelsverket att förvara och använda narkotika i syfte att utbilda hundar.

När Läkemedelsverket upphör att meddela tillstånd för detta utbildningsändamål – vilket verket enligt sin nya praxis avser att göra – kommer inte tillräckligt med narkotikasökhundar att kunna utbildas i Sverige.

Lämpligheten i att Läkemedelsverket begränsar möjligheten för offentliga och privata arbetsgivare att söka med narkotikasökhundar på arbetsplatsen kan starkt ifrågasättas eftersom verkets tillståndsgivning endast ska avse frågan om narkotika används i utbildningsändamål och hanteras på ett säkert sätt.

Ett förtydligande bör därför göras i lagen om kontroll av narkotika så att det blir möjligt för offentliga och privata hundskolor att utbilda narkotikasökhundar för sökning efter narkotika.

Jag vill därför fråga socialminister Göran Hägglund:

1. Vad avser socialministern att vidta för åtgärder mot bakgrund av ovanstående för att säkerställa att Sverige i framtiden kommer att ha tillräckligt med narkotikasökhundar?

2. När avser socialministern mot bakgrund av ovanstående att vidta åtgärder för att även privata aktörer ska kunna utbilda narkotikasökhundar?