Läkemedelsleveranser i glesbygd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 26 januari 2023

Interpellation: Läkemedelsleveranser i glesbygd

Interpellation 2022/23:139 av Anders W Jonsson (C)

Interpellation 2022/23:139 Läkemedelsleveranser i glesbygd

av Anders W Jonsson (C)

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Läkemedelsverket har tagit fram ett förslag till ny föreskrift som i praktiken kommer att stoppa möjligheten att få läkemedel levererade till den egna brevlådan. I förslaget till föreskrift finns inga som helst bedömningar av hur det kommer att drabba äldre, människor med funktionsnedsättningar eller dem som bor i glesbygd med långa avstånd till utlämningsställen.

För dem som bor i glesbygd har distanshandeln blivit mycket viktig. Medan endast 30 procent nationellt använder sig av möjligheten att få läkemedlen direkt till brevlådan är det bland människor i glesbygd 50 procent.

Patientsäkerheten är viktig men den måste vägas mot andra intressen, inte minst möjligheten för människor i glesbygd att få sina läkemedel. Försämrad tillgänglighet leder till att antalet som faktiskt hämtar ut sina läkemedel kommer att minska vilket i sig är ett hot mot patientsäkerheten. Detta är något som över huvud taget inte lyfts fram i Läkemedelsverkets förslag till ny föreskrift. För att kunna väga patientsäkerheten mot andra intressen måste det också finnas kvantifierbara uppgifter på hur många patienter som kommit till skada eller riskerat komma till skada. Även det är en uppgift som saknas i förslaget till ny föreskrift.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

På vilket sätt kommer statsrådet att försäkra sig om att människor i glesbygd inte ska riskera att drabbas av försämrade möjligheter att få sina läkemedel?