Lärartätheten i den svenska skolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 8 augusti 2022

Interpellation: Lärartätheten i den svenska skolan

Interpellation 2009/10:498 av Baylan, Ibrahim (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:498 Lärartätheten i den svenska skolan

av Ibrahim Baylan (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Enligt färsk statistik från Skolverket minskar lärartätheten i den svenska skolan.

Detta är allvarligt då elevgruppernas storlek riskerar att öka då antalet lärare blir färre i den svenska skolan. Följden kan bli ökad utslagning och fler elever som inte når upp till de mål som finns i läro- och kursplanerna.

Dessutom har regeringen aviserat att man nu drar in konjunkturstödet till Sveriges kommuner som funnits för 2010 på 12 miljarder kronor. Detta riskerar att leda till att ännu färre lärare finns i skolan med sämre kvalitet och sämre resultat som följd.

Detta sker samtidigt som den borgerliga regeringen prioriterat gigantiska skattesänkningar, företrädesvis för de mest välbärgade i vårt samhälle.

Detta är en farlig utveckling som kan få långtgående konsekvenser för det svenska samhället. Därför är min fråga till utbildningsminister Jan Björklund:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att bryta den negativa utvecklingen vad gäller lärartätheten i skolan?