Lavalmålet och svenska kollektivavtal

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 24 augusti 2022

Interpellation: Lavalmålet och svenska kollektivavtal

Interpellation 2007/08:561 av Stenberg, Hans (s)

den 4 april

Interpellation

2007/08:561 Lavalmålet och svenska kollektivavtal

av Hans Stenberg (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

EG-domstolens dom i Laval-Vaxholmsmålet i december förra året var ett hårt slag mot den svenska modellen med ansvarstagande fackföreningar och starka kollektivavtal. Domen har gjort att det nu är oklart om svenska kollektivavtal gäller för utländska företag på den svenska arbetsmarknaden. Domen öppnar för lönedumpning, inte bara inom byggbranschen i Sverige utan inom stora delar av arbetsmarknaden i hela EU-området. Detta är fullständigt oacceptabelt.

Själva grunden för vårt EU-medlemskap var att den svenska modellen på arbetsmarknaden skulle lämnas orörd. Detta var också utgångspunkten för en majoritet av svenska folket som röstade ja till medlemskapet. I och med EG-domstolens dom är dessa förutsättningar rubbade. Det krävs nu snabba förändringar i den svenska lagstiftningen för att garantera att svenska löner och arbetsvillkor ska gälla för allt arbete i Sverige.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över hur konsekvenserna av domen ska hanteras. Utredningen har fått ett år på sig innan man behöver presentera några åtgärder. Detta är en oacceptabelt lång tid.

Vi måste snabbt få klara besked av regeringen om det genom ändring av svensk lagstiftning går att hävda svenska kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden. Besked måste lämnas i den här frågan innan Arbetsdomstolens dom faller och EU:s nya fördrag ska antas av den svenska riksdagen.

Jag vill fråga arbetsmarknadsministern:

1. Anser arbetsmarknadsministern att det genom ändring av svensk lagstiftning går att hävda svenska kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden?

2. Om svaret är ja, avser arbetsmarknadsministern i så fall att lämna ett tydligt besked i frågan innan Arbetsdomstolen avgör Laval-Vaxholmsmålet?