liberalare regler för strandskyddet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 maj 2004

Interpellation: liberalare regler för strandskyddet

Interpellation 2003/04:429 av Krantz, Tobias (fp)

den 14 april

Interpellation 2003/04:429

av Tobias Krantz (fp) till miljöminister Lena Sommestad om liberalare regler för strandskyddet

Reglerna för strandskyddet måste bli mer flexibla. I områden som Norrlands inland, Småland, Dalsland och Värmland bör bestämmelserna tillämpas mer liberalt. Statsrådet Ulrica Messings utspel på skärtorsdagen (TT 8/4) är mycket välkommet.

Strandskyddet är ett av de områden där det tydligt går att se att Sverige är ett land med många nyanser. Samtidigt som det i vissa delar av landet är viktigt att bibehålla strandskyddet för att alla medborgare ska kunna ta del av närheten till vatten och stränder har vi i andra regioner en helt annan situation. Exempelvis har invånarna i Arjeplogs kommun tre kilometer strand per person.

Nuvarande regler är ytterst rigida och besluten om hur de ska tolkas fattas ofta långt bort från den lokala verkligheten av statliga myndigheter. Reglerna sätter käppar i hjulet för aktiva kommuner som vill använda delar av sin strandnära mark till nybyggnationer. Habo kommun i Jönköpings län är ett av flera exempel på detta.

Allt fler kräver nu att bestämmelserna måste ändras. Höglandets kommunalförbund @ ett samarbetsorgan för kommuner på det småländska höglandet @ har hos den så kallade PBL-kommittén begärt att den egna regionen ska bli ett försöksområde för nya, flexiblare strandskyddsbestämmelser. En reform är mycket angelägen. Det handlar om att skapa möjligheter till utveckling och tillväxt på många, inte minst mindre, orter runtom i landet. Och det handlar om att ge större svängrum åt det kommunala självstyret.

Miljöministern har tidigare visat en njugg inställning till förändringar i strandskyddsbestämmelserna. I ett svar, daterat 13 januari i år, på en skriftlig fråga från mig (fråga 2003/04:530) hänvisade miljöministern frågan till fortsatt utredning. Statsrådet Ulrica Messings uttalande nyligen sätter det svaret i ett nytt ljus.

Jag vill fråga miljöministern:

1.Delar miljöministern statsrådet Ulrica Messings uppfattning om att strandskyddsbestämmelserna måste göras mer flexibla?

2.Vilka åtgärder avser miljöministern i så fall att vidta i syfte att skapa flexiblare strandskyddsregler med större utrymme för den lokala självstyrelsen?