Lönebidrag i ideella organisationer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 maj 2010

Interpellation: Lönebidrag i ideella organisationer

Interpellation 2009/10:366 av Lilja, Lars (s)

den 10 maj

Interpellation

2009/10:366 Lönebidrag i ideella organisationer

av Lars Lilja (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Lönebidrag är en effektiv arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Många ideella organisationer har i dag anställda med lönebidrag. Det skulle kunna vara betydligt fler. Det blir en vinst för organisationen som kan avlasta dess ideellt arbetande medlemmar och samtidigt erbjuda meningsfull sysselsättning för någon med nedsatt arbetsförmåga.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att underlätta för ideella organisationer att anställa personer med lönebidrag?