Medlemsägda föreningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 22 november 2022

Interpellation: Medlemsägda föreningar

Interpellation 2022/23:28 av Lars Isacsson (S)

Interpellation 2022/23:28 Medlemsägda föreningar

av Lars Isacsson (S)

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Regeringen och Sverigedemokraterna vill enligt sitt avtal initiera ett ”särskilt projekt” för att ”stärka konkurrenskraften” för Sveriges högstaligor inom fotboll och ishockey. I Expressen den 3 november uttalar sig statsrådet Johan Persson om att skrivningen bland annat gäller den så kallade 51-procentsregeln.

51-procentsregeln är inskriven i Riksidrottsförbundets stadgar och reglerar att 51 procent av svenska idrottsföreningar ska ägas av medlemmarna. Regeln stärker vanliga medlemmars inflytande över idrottsföreningar och minskar risken för att privata investerare att ta kontroll över föreningen/klubben.

Det finns ett starkt stöd i Sveriges medlemsstyrda, idrottsstyrda föreningar att behålla den regeln och därmed kontrollen över föreningarna.

Danmark, med en ökande kommersiell utveckling av fotbollen och deras superliga, har haft en publikminskning på 25 procent på tio år, vilket kan jämföras med Allsvenskan där publiken ökat med 15 procent under samma period. Medlemsinflytande skapar uppenbarligen engagemang.

Att politiker i regeringen och Sverigedemokraterna nu verkar vara beredda att tvinga Riksidrottsförbundet att ändra sina stadgar är ju mycket allvarligt. Det går också på tvärs mot den stora majoriteten av supportrar och folkrörelsetanken i idrottsrörelsen.

Mot denna bakgrund vill jag fråga socialminister Jakob Forssmed:

  1. Kommer ministern och regeringen att ta initiativ till att förändra 51-procentsregeln i Sverige?
  2. Kommer ministern och regeringen att verka för att Riksidrottsförbundet ska ändra sina stadgar?