Medlemsstaternas återhämtningsplaner

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 oktober 2021

Interpellation: Medlemsstaternas återhämtningsplaner

Interpellation 2021/22:4 av Ludvig Aspling (SD)

Interpellation 2021/22:4 Medlemsstaternas återhämtningsplaner

av Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Hans Dahlgren (S)

 

Europeiska unionen är just nu i färd med att implementera den så kallade återhämtningsfonden. Medel från fonden kommer att tilldelas efter medlemsstaternas ansökningar, som sker via förslag till återhämtningsplaner. Regeringen valde nyligen att ge sitt godkännande till en grupp sådana planer. Sverigedemokraterna har från början sagt nej till planerna och fonden i sin helhet. Vi värnar de europeiska, och i synnerhet de svenska, skattebetalarnas intressen. Det finns heller inget som talar för att projekt eller infrastrukturfinansiering från Europeiska unionen leder till tillväxt i medlemsstaterna.

En av våra främsta farhågor med hur återhämtningsplanerna är utformade är bredden i vilka typer av utgifter som de kan finansiera. Det verkar, från min synvinkel, inte finnas någon begränsande princip eller något krav på att en föreslagen utgift faktisk kommer att hjälpa medlemsstaterna att återhämta sig.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Hans Dahlgren:

 

Hur resonerar statsrådet kring vilket krav som bör finnas för att en viss utgift ska anses främja fondens ändamål?