Militärt samarbete med Israel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 19 september 2022

Interpellation: Militärt samarbete med Israel

Interpellation 2005/06:377 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 2 maj

Interpellation 2005/06:377 av Yvonne Ruwaida (mp) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Militärt samarbete med Israel

Regeringens beslut att ställa in den planerade militärövningen på grundval av att Israel deltar är välkommet, men väcker en del frågor. Regeringen hävdar att beslutet är av rent praktisk natur. Då Sverige inte deltar i fredsbevarande insatser tillsammans med Israel, finns det inget behov att delta i en militärövning som Israel medverkar i, förklarar regeringen. Den enda trovärdiga motiveringen till att inte ingå i en militärövning med Israel är att Israel systematiskt bryter mot mänskliga rättigheter. FN:s resolutioner och internationella lagar är entydiga. Ockupationen måste upphöra, muren rivas och palestiniernas rättigheter erkännas. Så länge ockupationen pågår är allt militärt samarbete med Israel ett stöd av ockupationspolitiken. Därför bör Sverige avbryta allt militärt samarbete med Israel och agera för att andra länder också ska agera och bojkotta all form av militärt samarbete med Israel.

Sverige har på senare år sänt ut dubbla signaler till Israel. Medan svenska regeringsföreträdare i kritiska ordalag fördömt ockupationspolitiken har Sverige samtidigt utökat sitt militära samarbete med Israel. Detta har främst skett genom att sända en militärattaché till landet. Han är stationerad vid ambassaden i Tel Aviv för att underlätta kontakterna med den israeliska armén och utbytet av underrättelseinformation. Hans uppdrag är att fungera som en direktkanal mellan den svenska och den israeliska militärapparaten.

Hur avser ministern att agera för att Sverige ska avbryta all form av militärt samarbete med Israel?

Hur avser ministern att agera för att Sverige internationellt ska agera för att alla länder avbryter sitt militära samarbete med Israel?

Hur avser ministern att agera för att tydliggöra gentemot staten Israel att en militär övning med Israel inte är acceptabel så länge Israels ockupationspolitik pågår?