Miljömålet om frisk luft

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 7 mars 2023

Interpellation: Miljömålet om frisk luft

Interpellation 2022/23:212 av Joakim Järrebring (S)

Interpellation 2022/23:212 Miljömålet om frisk luft

av Joakim Järrebring (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Vi har under den senaste tiden kunnat konstatera att det trots att Sverige relativt sett har god luftkvalitet finns allvarliga brister. I en skriftlig fråga till ministern angående kraven om ren luft och ammoniakutsläpp svarade ministern att frågan tas på största allvar.

I dag dör fortfarande 6 800 svenskar i förtid varje år på grund av dålig luft. Förutom att det föregås av stort personligt lidande kostar det också samhället betydande belopp, närmare 170 miljarder kronor, varje år.

Även om utvecklingen i stora drag går åt rätt håll så kan vi i Naturvårdsverkets senaste rapport konstatera att vi fortfarande är långt ifrån uppsatta mål.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Kommer statsrådet att verka för att regeringen ska skärpa miljömålet om frisk luft?