Möjliggörande av allmän jakt på skarv

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:271 Möjliggörande av allmän jakt på skarv

av Runar Filper (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

I Sverige finns det en ansenligt stor population av skarv, med många häckande par. Ökningen av fågelns förekomst påverkar fiskbestånden negativt, skapar sanitär olägenhet för friluftslivet och påverkar skog och natur där fåglarna häckar. Skarven förekommer inte bara i kustbandet utan även vid sjöar i inlandet, där den utgör ett minst lika stort problem.

I den svenska skärgården ses skarven som en av de talrikaste fågelarterna. Den förekommer i stora delar av världen och är långt ifrån utrotningshotad. En allmän jakttid på skarv vore bra ur förvaltningssynpunkt och även ur ett naturvårdande perspektiv. Här sätter dock EU:s fågeldirektiv stopp för jakt.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Tänker ministern ta med sig frågan till EU för att verka för en förändring av det gamla fågeldirektivet från 1992, och tänker ministern verka för ett svenskt undantag från det gamla och nu rådande fågeldirektivet?