Mora-Siljan flygplats

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 februari 2019

Interpellation: Mora-Siljan flygplats

Interpellation 2018/19:41 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2018/19:41 Mora-Siljan flygplats

av Carl-Oskar Bohlin (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Mora-Siljan flygplats har sedan snart ett år stått utan trafik efter att Trafikverkets handlande lett till att det inte längre finns ekonomiska förutsättningar för mellanlandning i Mora på flygsträckan Stockholm–Sveg. Den tidigare mellanlandningen i Mora, som möjliggjordes av Mora kommun, ser nu bara ut att kunna bli möjlighet om staten meddelar trafikplikt även på flygplatsen i Mora, vid sidan om den trafikplikt som redan i dag råder på flygplatsen i Sveg.

En bred uppslutning från höger till vänster finns bland dalapolitiker såväl på regional nivå som på riksdagsbänken i denna kammare för att flygtrafiken till Mora ska kunna återuppstå. Till och med regeringens egen representant i länet, i form av landshövdingen, har uttryckt behovet av att flygtrafiken återuppstår.

En avgörande förutsättning för entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är fungerande kommunikationer. Små och medelstora företag är i dag också beroende av kunder och leverantörer långt utanför hemorten. Utan goda kommunikationer är det svårt att fortsätta att verka och utvecklas i Dalarna. Dalarna behöver förbindelse med huvudstaden och möjlighet att nå ut i världen via Arlanda. Därför är flygplatsen i Mora viktig för hela Dalarna. Trafikverket anser dock att Mora har så bra kommunikationer utan flyg att det inte behövs någon trafikplikt.

När Alliansen var vid makten tog vi ansvar för de linjer som krävde stöd och beordrade Trafikverket att ändra sitt beslut i det så kallade regleringsbrevet. Nuvarande regering har samma möjlighet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

När avser statsrådet att fatta beslut om att belägga flyglinjen Mora–Arlanda med trafikplikt?