Moratorium för olje- och gasutvinning i Arktis

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 26 juli 2022

Interpellation: Moratorium för olje- och gasutvinning i Arktis

Interpellation 2011/12:136 av Holm, Jens (V)

den 23 november

Interpellation

2011/12:136 Moratorium för olje- och gasutvinning i Arktis

av Jens Holm (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Sverige innehar för närvarande ordförandeskapet i Arktiska rådet. Det ger oss en unik och historisk möjlighet att påverka, en möjlighet som inte får gå till spillo.

Till följd av klimatförändringen smälter isarna i Arktis med en förfärande hastighet. Sedan 1980 har nästan hälften av Nordpolens vinteris försvunnit och inom tio år kan Arktis vara helt isfritt på sommaren. Samtidigt nås vi av ny forskning som visar att klimatförändringarnas hastighet har underskattats och att läget i själva verket är mer kritiskt än vad vi tidigare befarat. Detta är naturligtvis också av stor vikt inför det stundande klimattoppmötet i Durban i Sydafrika.

Jag välkomnar att regeringen säger sig vilja prioritera miljöfrågor under vårt ordförandeskap i Arktiska rådet. Men det krävs mycket för att det ska mynna ut i något konkret. När man tar till sig av regeringens agerande i Arktisfrågan får man känslan av att regeringen, utrikesministern i synnerhet, först och främst ser Arktis som en säkerhetspolitisk fråga. Jag hoppas att det inte är så.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Carl Bildt:

Är utrikesministern och regeringen beredda att ompröva sin syn på olje- och gasutvinning i Arktis och att i Arktiska rådet verka för ett moratorium för olje- och gasutvinning?

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att verka för ett införande av marina skyddade områden i Arktis?