Mottagande i särskolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 juni 2015

Interpellation: Mottagande i särskolan

Interpellation 2014/15:654 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2014/15:654 Mottagande i särskolan

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

I Skolinspektionens årsrapport redovisas de olika områden där skolor och huvudmän fått kritik efter inspektionens granskning. Ca 30 procent av de huvudmän som granskades under 2014 har brister när det gäller handläggningen som föregår ett mottagande i särskolan. Till exempel föregås besluten inte alltid av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. När utredningen brister riskerar elever att placeras i särskola på felaktiga grunder.

På senare tid har ett antal fall med elever som på felaktiga grunder mottagits i särskolan uppmärksammats.  För den enskilda individen innebär detta en stor påverkan på livssituationen som vuxen och möjligheterna till egen försörjning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att genomföra med syfte att säkerställa att mottagande i särskolan sker rättssäkert och på rätt grunder i alla kommuner?