Myndighetskampanjen "Skratt som kan skada"

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 juni 2022

Interpellation: Myndighetskampanjen "Skratt som kan skada"

Interpellation 2021/22:544 av Pontus Andersson (SD)

Interpellation 2021/22:544 Myndighetskampanjen "Skratt som kan skada"

av Pontus Andersson (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Satir och politisk humor är på intet sätt ett nytt fenomen. Tvärtom finns det exempel på hån och förlöjligande av både makthavare och politiska frågor från långt innan dagens moderna demokratiska system upprättades. Detta är och har varit ett viktigt demokratiskt medel för medborgarna och något som auktoritära regimer ofta försökt att bekämpa.

I maj 2022 aviserade Myndigheten för psykologiskt försvar en ny myndighetskampanj inför höstens val, som myndigheten döpt till ”Skratt som kan skada”. I introduktionen till kampanjsidan står följande:

”Memes är bilder, citat och filmer – ofta med humoristiskt innehåll – som sprids på nätet och som skapar igenkänning inom en viss kultur. Memes kan användas för att flytta fokus från en viss fråga, ta över och ändra riktningen i en debatt eller för att stötta en dold agenda.

Tänk på! Det finns de som vill få dig att tappa fokus eller vilseleda dig från fakta. Ibland är lättsamt innehåll en täckmantel eller ett rött skynke i en viktig fråga.”

Det är inte svårt att bli konspiratorisk när en myndighet angriper en humorform som personer till vänster är erkänt dåliga på att bemästra. Inte minst är det märkligt att en myndighet gör detta i kort anslutning till ett riksdagsval.

Som politiker eller andra makthavare har vi skyldighet att tåla att bli utsatta för humor, satir eller underhållning. Vi är valda att företräda folket, och folket ska få ifrågasätta oss eller det vi eller myndigheter gör oavsett om det är genom insändare, artiklar eller mem.

Med bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson följande:

 

Har ministern för avsikt att inom sitt ansvarsområde ta initiativ mot andra humorformer eller politisk satir än det som har anförts ovan?