Nationella säkerhetsintressen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 31 januari 2012

Interpellation: Nationella säkerhetsintressen

Interpellation 2011/12:170 av Hultqvist, Peter (S)

den 9 december

Interpellation

2011/12:170 Nationella säkerhetsintressen

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Försvarsutskottet har enigt yttrat sig när det gäller Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet om vikten av att regeringen säkerställer det "nationella säkerhetsintresset". Även finansutskottet har anslutit sig till detta synsätt som följts av ett riksdagsbeslut. Bakgrunden är en vilja att inom de ramar och regelverk som Sverige internationellt påverkas av kunna dels hävda svensk försvarsindustris kompetens och kvalitet, dels värna om och utveckla de för Sverige viktiga säkerhetsintressena.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att säkerställa de nationella säkerhetsintressena när det gäller upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet?