Nedläggning av mackar på landsbygden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 januari 2022

Interpellation: Nedläggning av mackar på landsbygden

Interpellation 2021/22:241 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:241 Nedläggning av mackar på landsbygden

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Den 1 juli 2022 träder lagförslaget om nya tekniska krav för bensinmackar i kraft. Det har längs vägen funnits pengar att söka från regeringen. Tyvärr har medlen inte kommit till användning då de först ska betalas ut när åtgärden är på plats och inte när stödet beviljas. Det gör att mackägare med små marginaler inte har kunnat söka stödet eftersom de inte har resurser att ligga ute med pengarna. Den frågan behöver lösas då bankerna lyst med sin frånvaro, trots regeringens löften om betalning.

Nu pågår en kartläggning av vilka mackar som är berörda, och därefter ska ansökningar handläggas för att byten av rören ska kunna genomföras på mackarna. Såväl tjäle som att företagen ska kunna kontrakteras för att utföra arbete i tid har passerats.  Det är nu kort tid kvar till den 1 juli 2022. Därför behövs också åtgärder med dispenser från MSB, statsstödsregler för att möjliggöra att mackar kan få stöd och en lösning för utbetalningar av medel komma på plats.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna-Caren Sätherberg:

 

Hur ämnar statsrådet agera för att drivmedelsstationer fortsatt ska kunna finnas på landsbygden och inte skapa vita fläckar för dem som bor, verkar och lever där?