Nedläggningen av Kronofogden i Arvika

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 mars 2019

Interpellation: Nedläggningen av Kronofogden i Arvika

Interpellation 2018/19:44 av Håkan Svenneling (V)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:44 Nedläggningen av Kronofogden i Arvika

av Håkan Svenneling (V)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Rikskronofogden har meddelat att man avser att lägga ned Kronofogdens kontor i Arvika. Detta gjorde man under tiden Sverige hade en övergångsregering, men man lät också meddela att detta var avstämt med den dåvarande ansvarige ministern. Därför är det först nu som riksdagens ledamöter kan ställa ansvarig regering till svars.

I deras nya strategi ingår att de inte ska ha verksamhet på orter med mindre än 20 000 invånare. Någon djupare analys av detta beslut är svår att utläsa i de underlag som är offentliga. Att gränsen sätts vid 20 000 invånare förklaras inte på något sätt. Avstånden verkar inte heller ha påverkat, utan i stället hänvisar man till Norrbotten och hanteringen där. Man utgår inte heller från den normala benämningen invånare i kommunen utan utgår från antalet invånare i tätorten.

Konsekvenserna av beslutet blir självklart stora för verksamheten, för dem som är i behov av myndighetens stöd och hjälp, för de anställda samt för berörda kommuner, då statliga jobb är viktiga på den lokala arbetsmarknaden.

För västra Värmland blir konsekvenserna stora när verksamhet flyttas från Arvika till Karlstad. Avståndet för att besöka Kronofogden blir 12 mil längre. Avståndet till gäldenärerna blir längre och kräver mer arbetstid och längre bilresor för personalen. Flera av kommunerna i västra Värmland har en hög andel gäldenärer jämfört med genomsnittet.

Myndighetens beslut kan sägas gå på tvärs emot den inriktning den tidigare regeringen haft när den i stället utlokaliserat myndigheter från Stockholm. Detsamma gäller landsbygdskommitténs slutsatser som samtliga riksdagspartier ställde sig bakom.

Jag vill därför fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser statsrådet att agera för att ändra Kronofogdens beslut om nedläggning av verksamheten på de mindre orterna såsom Arvika?