Nedläggningen av Kronofogden i Hudiksvall

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 mars 2019

Interpellation: Nedläggningen av Kronofogden i Hudiksvall

Interpellation 2018/19:45 av Ulla Andersson (V)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:45 Nedläggningen av Kronofogden i Hudiksvall

av Ulla Andersson (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Rikskronofogden har meddelat att man avser att lägga ned sina kontor i Hudiksvall, Arvika och Mora. Detta gjorde man under tiden Sverige hade en övergångsregering, men man lät också meddela att detta var avstämt med den dåvarande ansvarige ministern.

I deras nya strategi ingår att de inte ska ha verksamhet i kommuner med mindre än 20 000 invånare. Sättet de räknar på är nytt, då siffran gäller tätorten och inte antalet invånare i kommunen. Någon djupare analys av detta beslut är svår att utläsa i de underlag som är offentliga. Att gränsen sätts vid 20 000 invånare förklaras inte på något sätt. Avstånden verkar inte heller ha påverkat, utan i stället hänvisar man till Norrbotten och hanteringen där.

Konsekvenserna av beslutet blir självklart stora för verksamheten, för dem som är i behov av myndighetens stöd och hjälp, för de anställda samt för berörda kommuner, då statliga jobb är viktiga på den lokala arbetsmarknaden. Hudiksvalls kommun har agerat för att få Kronofogdemyndigheten att ändra sitt beslut, namninsamling har initierats med mera.

Beslutet innebär att hela Hälsingland ställs utan närvaro från myndigheten. Avståndet för att besöka Kronofogden blir 10–15 mil längre än nu. Avstånden ökar, bilresorna blir längre, det kommer att kräva mer arbetstid, dyrare omkostnader och högre personalkostnader.

Myndighetens beslut kan sägas gå på tvärs emot den inriktning den tidigare regeringen haft när den i stället utlokaliserat myndigheter från Stockholm.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att agera för att ändra på beslutet om nedläggning av Kronofogdens kontor på mindre orter som Hudiksvall?