NKS och det nationella uppdraget

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 juni 2019

Interpellation: NKS och det nationella uppdraget

Interpellation 2018/19:278 av Karin Rågsjö (V)

Interpellation 2018/19:278 NKS och det nationella uppdraget

av Karin Rågsjö (V)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Det är med stor oro som jag under ett antal år har följt processerna på Nya Karolinska sjukhuset i Solna som även är ett universitetssjukhus med uppdrag som är nationella. I ungefär fem år har boende i regionen och i Sverige i övrigt kunnat följa förloppet via medierna.

Det handlar om ekonomisk kollaps (1,5 miljarder i underskott 2019).

Det handlar om patienter som inte har fått den vård och behandling de har rätt till, vilket har drabbat patienter hårt. Dödsfall på grund av utebliven vård har rapporterats, senast ett barn som inte fick den uppföljning av sin canceroperation som krävdes.

Det handlar om en stor vårdplatsbrist (30 procent) på grund av personalbrist.

Det handlar om att enbart 10 av 28 vårdplatser på barnkirurgin är öppna, vilket slår hårt; 1 700 barn köar för operation.

Det handlar om det rikssjukhusuppdrag som NKS har vad gäller operationer av spädbarn där icke färdigbehandlade barn skickas till Sahlgrenska.

Det handlar om allvarliga tekniska fel som kan förorsaka dödsfall.

Allt detta sammantaget gör mig som riksdagsledamot arg, orolig och undrande över den brist på ansvar som Region Stockholms ledande politiker visat. Situationen är mycket allvarlig och tyvärr eskalerar händelser som gör att NKS i dag har tappat väldigt mycket i förtroende.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

  1. Hur kommer ministern att följa upp NKS ansvar vad gäller de nationella åtagandena som riksuniversitetssjukhus?
  2. Kommer ministern att kalla till sig ansvariga politiker i Region Stockholm för att få mer information om nuläget?
  3. Hur kan vi i framtiden undvika att den vård patienter får inte underställs system som gör att så många drabbas?
  4. Vid vilken tidpunkt anser ministern att staten måste gripa in för att rädda ett sjukhus vars struktur gör att patienter tar skada?